Manastir Stara Pavlica Kopaonik, Južna Srbija

Manastir Stara Pavlica

Na oko 6 km severno od Raške, u selu Pavlica, na stenovitoj zaravni iznad reke Ibar i seoskog groblja, ponosno stoji mali, ali veoma lep i interesantan manastir Stara Pavlica, tačnije ono što je od njega ostalo. Ovaj manastir predstavlja jedan od najstarijih spomenika crkvene arhitekture u Srbiji, osnivač je nepoznat, a pretpostavlja se da je izgrađen u prednemanjićkom periodu, ili na samom početku njihove vladavine (XII vek), mada ima i mišljenja da je još stariji, iz IX ili X veka. Inače, Stara Pavlica se prvi put pominje u darovnoj povelji kralja Stefana Prvovenčanog, a delovi crkve i zvonika su obnovljeni tokom 70-ih godina XX veka.


Mala crkva posvećena je svetom apostolu Petru, a prema stilskom poređenju sa sličnim objektima u Grčkoj, postoji pretpostavka da je ova crkva bila tu, i pre nego što je Stefan Nemanja došao u Ibarsku dolinu, što se smatra posebno interesantnom činjenicom. Inače, crkva je zidana kamenom i opekom, a u njoj su fragmentarno sačuvane freske, nesumnjive likovne vrednosti. Danas je ova crkva konzervirana i sačuvana od propadanja, i čeka neka bolja vremena za potpunu restauraciju.


Tek kada se putnik namernik stepenicama popne na uzvišenje, stane pred vrata crkve i pogleda na sve četiri strane, može shvatiti zašto je ona baš tu, na ovom mestu, odakle se pruža čudesan pogled prema dolini Ibra, kao i zatalasanim bregovima i uzvišenjima Kopaonika.


Pristupačnost za decu: 100/100

Parking: Besplatno/Lako ga je pronaći

Autor teksta i fotografija: BT


Tags: manastir Stara Pavlica, manastiri na kopaoniku