Destinacije :: Banat ::

Pančevo smeštaj apartmani hoteli vile Srbija 2019

Na samo 20-ak kilometara od Beograda, u zagrljaju reke Tamiš, koja kroz njega protiče, i uliva se u Dunav, nalazi se Pančevo, kulturno – prosvetno središte jugozapadnog Banata. Ovo je grad čija zdanja, ulice i crkve slikovito pripovedaju o minulim vremenima i njegovoj izuzetno burnoj istoriji.

Kratka istorija Pančeva

Na osnovu brojnih arheoloških ostataka, sa različitih lokaliteta, smatra se da je bio naseljen još u praistoriji, kao i da su ljudi, zbog plodnog zemljišta i reka bogatih ribom voleli da u njemu žive, sve do dana današnjeg. U susednom selu, Starčevu, otkriveno je veliko preistorijsko naselje, po kome je kultura srednjeg neolita u Podunavlju nazvana – starčevačka kultura.

Kako je Pančevo dobilo ime

Pančevo je grad koji je kroz istoriju mnogo puta menjao svoje ime. Prvi, i najstariji naziv za Pančevo bio je Panuka, i datira iz IX veka. Bio je poznat i kao Pančea, Pansala, Čomva, Pančova i na kraju Pančevo. Teško je dokučili kroz kakve je sve promene prolazilo ovo naselje i kako se njegovo ime kretalo od Panjajeve i Čomve, pa sve do Pansale, ali sigurno je da je poreklo imena Pančevo staroslovenska reč koja je označavala stajaću vodu, varoš podignutu na močvarnom terenu.

I zaista, retko koji putopisac koji je prošao kroz Pančevo nije bio zatečen bilo veličinom poplava, bilo količinom vode i blata, kako oko, tako i u samom gradu.

Prvi put se, međutim, ovo naselje spominje u putopisu, iz 1153. godine, arapskog geografa i putopisca Muhameda El Idrizija, pod imenom Bansif, budući da u arapskom jeziku ne postoji slovo P.

Od srednjeg veka smenjivala se ugarska, turska i austrijska vlast, a Turci njime u kontinuitetu vladaju od 1552. do 1716. godine. Za vreme Turaka, Pančevo je bio važan trgovački i strateški centar, budući da se nalazio na putu Beograd – Temišvar, kao i da su kraj njega, Tamišem plovili brodovi koji su prenosili razne, kako vojne, tako civilne sirovine i potrepštine.

Za vreme vladavine koja je usledila, Austrijanci urbanizuju trošnu tursku kasabu i pretvaraju je u komorsko trgovište. Za vreme banatske vojne granice, Pančevo postaje vojnograničarska varoš, i sedište XII nemačko-banatskog graničarskog puka, što je uslovilo širenje grada. To je ujedno i jedan od razloga zašto se Pančevo smatra srpskom Spartom.

Stanovništvo ovog grada, sačinjavale su različite nacionalnosti Srbi, skoro uvek najbrojniji, Turci, Nemci, Rumuni, Mađari, Jevreji, i u manjem broju neki drugi narodi. Između Nemaca i Srba, te Mađara i Srba postojale su, doduše nesuglasice i sukobi oko preimućsva jezika, i nacionalne ravnopravnosti, međutim, preovladao je duh tolerancije i prihvatanja, uprkos iskušenjima s kraja XX veka. Godine 1918. Pančevo ulazi u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca što dovodi do bližeg povezivanja sa ekonomski manje razvijenom Srbijom, a posle Drugog svetskog rata u Pančevu počinje planski i svestrani razvoj.

Vajfertova pivara

Vajfertova pivara zauzima posebno mesto u srcima Pančevaca, i to ne samo onih koji su ljubitelji ovog popularnog pića. Proizvodnja piva smatra se jednom od prvih privrednih aktivnosti, nakon što su Osmanlije napustile ove prostore. Iako se sastojala od samo dve prostorije, radionica za pravljenje piva počela je sa radom još 1722. godine, i to kao jedna od prvih u ovom delu Evrope.

Godine 1847. Ignjac Vajfert kupuje pivaru i narednih 100-ak godina ona ostaje u vlasništvu porodice Vajfert. Tokom ovog perioda, pivara se razvijala, ukus i kvalitet piva se vremenom poboljšavao, a posao cvetao. Pored toga, Vajfertovi su držali do kulture i ljudskosti, pa su se u njenom okrilju često okupljala humanitarna ženska i umetnička društva, kao i druge organizacije, održavale se dobrotvorne priredbe, koncerti, pozorišne predstave i drugi skupovi. Dugo je ovo mesto bilo jedno od najpopularnijih okupljališta Pančevaca.

Svilara

Pančevo je u davno doba bio grad poznat po svilarstvu. Hroničari beleže da je još 1733. godine u ovom gradu počela proizvodnja svile i da je tokom proteklih vekova više puta doživljavala uspone i padove. Svilara je počela sa radom 1900. godine, da bi objekti koji se nalaze u sklopu ovog kompleksa, 1967. godine bili pretvoreni u pogone Gumarske industrije koja je u njima poslovala do skoro. Ova, reprezentativna građevina nalazi se uz samu reku i predstavlja značajnu građevinsku strukturu sa jedinstvenom arhitekturom i konstrukcionim detaljima, čeličnim stubovima i rešetkastom čeličnom krovnom konstrukcijom.

Crveni magacin

Crveni magacin sagrađen je krajem XVIII veka, i gotovo čudom izbegavši ratna razaranja, danas predstavlja jedan od retkih spomenika barokne arhitekture u Pančevu. Nalazi se do samog Tamiša, sastoji se od prizemlja i tri sprata. Tavanica je izgrađena u vidu čvrste drvene konstrukcije koja se stepeničasto penje ka vrhu.

Centar za kulturu

Centar za kulturu je kuća koja je nekada pripadala imućnom trgovcu Oskaru Fišgrundu, a koja je, nakon Drugog svetskog rata oduzeta njegovoj porodici i tada postaje Centar za kulturu „Olga Petrov.“ Iako kulturni život na samom početku njenog rada nije bio naročito bogat, danas je to mesto rekonstruisano i tu je osnovana dečija scena „Pođi tuda,“ u njoj se tokom godine održavaju brojne pozorišne predstave, bilo domaće ili gostujuće, a pri Centru je osnovana i Galerija savremene umetnosti.

Zgrade bogate istorije i značajnih arhitektonskih vrednosti

Pančevo krase i mnoge druge zgrade bogate istorije i značajnih arhitektonskih vrednosti, koje sve, imaju svoju priču. Neke od njih su Magistrat, Ruska bolnica, Pošta, hotel Sloboda i druge.

Crkva Bogorodičinog uspenja

Crkva Bogorodičinog uspenja je još jedno od starih zdanja koje ulepšava, predstavlja, i na neki način dominira Pančevom. Kada je dobijena dozvola za zidanje Uspenjske crkve, 1796. godine podignuta je jedna provizorna kapela od dasaka sa zvonikom i zvonom, a pored nje i škola od čvrstog mateijala, ukrašena ikonom Svetog Đorđa.

Ova kapela je funkcionisala od 1801. godine, a 1807. otpočelo je zidanje crkve koje je završeno 1810. godine. Karađorđe je dao drvenu građu za pečenje cigle za crkvu. Godine 1824. postavljen je sat i jedno zvono u toranj. Ikonostas i druge ikone izradio je Konstantin Daniel. Ova lepa crkva primer je prožimanja klasicističkog i eklektičkog stila gradnje.

Evangelistička crkva

Evangelistička crkva je prelepa zgrada osveštena 1906. godine i izgrađena u gotskom stilu. Crkva i parohijski dom čine jednu arhitektonsku celinu. Iako je broj evangelista nakon Drugog svetskog rata u stalnom opadanju, danas se njena vrata povremeno otvaraju radi bogosluženja i održavanja koncerata klasične muzike.

Preobraženska crkva

Preobraženska crkva se nalazi u delu grada koji Pančevci zovu Margita. Pod majstorskim okom arhitekte Svetozara Ivačkovića, nastao je nacrt za izgradnju ovog zdanja. Ovaj iskusni graditelj je pritom vešto ukomponovao četiri različita stila: vizantijski, romanski, srpski i renesansni.

Zidana je u obliku krsta i preko jednog mosta na kamenim stubovima vezana uz toranj visok 41 metar. Crkva je osveštena 1878. godine. Ukupno 34 ikone izradio je Uroš Predić, poznati srpski slikar i ikonopisac, a akademski slikar Stevan Aleksić, nešto kasnije je izradio freske na zidovima i svodovima hrama. Preobraženska crkva proglašena je za kulturno dobro od izuzetnog značaja.

Manastir Vojlovica

Manastir Vojlovica nalazi se na neobičnom mestu, okružen velikim industrijskim kompleksom, Rafinerijom nafte Pančevo, što predstavlja jedinstvenu pojavu svetskih razmera. Ovaj manastir se posebno ističe po tome što su jedno vreme tokom Drugog svetskog rata u njemu boravili patrijarh Gavrilo Dožić i episkop Nikolaj Velimirović. Predanje kaže da je manastir Vojlovica osnovao Despot Stefan Lazarević još 1405. godine, a najstariji pisani zapis o njemu potiče iz 1542. godine. Barokni ikonostas koji ga krasi, urađen je krajem XVIII veka.

Prilikom posete ovom neobičnom gradu, vredi obići još Sinagogu, – Crkvu Svete Ane, Crkvu Svetog preobraženja, Kapelu Sv. Đorđa i druge sakralne objekte.

Narodna bašta

Pančevo je i značajan sportski centar u kome se nalazi veliki broj različitih sportskih i terena i klubova. Tu su i otvoreni bazen i sportska hala. Pančevci, kao i posetioci, naročito tokom toplih letnjih dana vole da šetaju i uživaju u zelenilu i raskošnom rastinju parka Narodna bašta, koji je preuređen 1823. godine po uzoru na nemačke parkove, koji su opet predstavljali mešavinu francuskih i engleskih.

Manifestacije koje se održavaju u Pančevu

Tokom godine, u Pančevu se održavaju brojne manifestacije, kao što su Eko Regata Tamiš, sa ciljem promovisanja inicijative za vraćanje statusa plovnog puta reke Tamiš od Pančeva do Opova, Ex Teatar Fest, koji predstavlja festival eksperimentalnog, alternativnog, niskobudžetnog i angažovanog pozorišnog izraza.

Tu je i Žisel (Život sela), međunarodni festival amaterskog filma i fotografije, koji se održava prve nedelje avgusta, a koji je posvećen životu na selu. Njegov sastavni deo je i izložba fotografija i slajdova s istom temom. Green Days muzički festival posvećen ekologiji, kao i mnogi drugi, koji svedoče o bogatom kuturnom životu grada.

Lokacija na mapi

Smeštaji - Pančevo
Rent-A-Car - PančevoIzleti/Ekskurzije - Pančevo

Drugi gradovi Banat