Obedska bara Obrež, Vojvodina

Obedska bara

Područje Obedske bare nalazi se u jugoistočnom Sremu, a predstavlja ostatak napuštenog korita reke Save. Ovaj čuveni rezervat prirode, jedno je od najstarijih zaštićenih prirodnih dobara na svetu, a datira od davne 1874. godine. Ovo je dakle prvi rezervat prirode na svetu, nakon Jeloustouna, koji je dobio specijalni nivo zaštite međunarodne prirodne baštine i time postao Specijalni rezervat prirode.
Obedska bara je smeštena na teritoriji opštine Pećinci, tačnije između naselja Obreža i Kupinova. Distanca do Beograda je nekih 50-ak kilometara, a do Novog Sada ima nešto malo više od 70 kilometara. Po predanju, Obedska bara je ime dobila po Obedu, srednjovekovnom manastiru koji je izgradila Angelina Branković sa svojim sinovima u Kupinovu. Ovaj manastir je porušen, a na njegovom mestu danas se sada nalazi samo kapela.
Područje, koje mnogi nazivaju ''Potkovica'' (napušteno korito reke Save) je uži deo Obedske bare i predstavlja splet bara, mrtvaja, močvarne vegetacije, vlažnih livada i stoletnih hrastovih šuma. Inače, ovakav splet hidrografskih površina je unikatan, i to ne samo za teritoriju Srbije, već i za ceo evroazijski prostor.
Tu živi više hiljada vrsta biljaka, ptica, insekata, a posebno se izdvajaju orao belorepan, bela i crna roda, soko lastavičar... Pored ovih ptica, stanovnicima Obedske bare pripadaju i vidre, zmije šarke - jedina otrovnica ovih krajeva, a tu su i rovčice, ježevi, miševi, kao i autohtona vrsta riba - čikov.
Gostima rezervata na raspolaganju su takmičenje u pecanju štuke varalicom, park za odmor i rekreaciju (klupe, stolovi, ložišta), čamci na vesla (rekreativni ribolov i vožnja), rekreativni ribolov, fotografisanje retkih vrsta, kao i organizovane biciklističke i pešačke ture. Što se pešačkih tura tiče, ima nekoliko edukativnih staza različite dužine. To su: staza Potkovica (dužine oko 11 km), zatim kružna edukativna staza (dužine 7 km) i staza ''Debela gora'' (dužine 2 km).


Autor fotografija: NS


Pristupačnost za decu: 100/100

Ocena: 80/100

Parking: Besplatno/Lako ga je pronaći


Tags: Obedska bara, srem, vojvodina, sava, rezervat prirode, Pećinci, Obrež, kupinovo, Potkovica