Rent-A-Car

Rasinski okrug

Neki istoričari tvrde da je u staroj istoriji Srba postojalo pleme Ras, odnosno Raseni ili Rašani i da se imena gradova i reka koja su po tom nazivu, ili od njega izvedenog dobili ime, mogu i danas naći u Srbiji, na područjima nekadašnje antičke Srbije. Jedno od tih naziva je i ime reke Rasine, odnosno celog, rasinskog okruga koji je po reci dobio ime.

Pročitajte više - Rasinski okrug

Smeštaji - Rasinski okrugIzleti/Ekskurzije - Rasinski okrug

Rent-A-Car Rasinski okrug