Rent-A-Car

Banat

Srpski deo Banata je uglavnom lociran u Vojvodini, dok mali jugozapadni deo, poznat kao Pančevački rit administrativno pripada Beogradskoj opštini Palilula. Na teritoriji Vojvodine, Banat je podeljen na tri okruga: Severnobanatski, Srednjebanatski i Južnobanatski, a najveći grad ovog regiona je Zrenjanin. Banat je ograničen tokovima Tise na zapadu, Dunava na jugu, srpsko-mađarske granice na severu i srpsko-rumunske na istoku.

Pročitajte više - Banat

Smeštaji - BanatIzleti/Ekskurzije - Banat

Rent-A-Car Banat