Rent-A-Car

Visoka

Planinsko selo Visoka nalazi se na najvišoj nadmorskoj visini u ariljskoj opštini. Selo je dubokim kanjonom Velikog Rzava podeljeno na dva dela; na levoj obali su Vis i Djedovac, dok se većina visočkog atara nalazi na desnoj obali. Velikim delom svoga toka kroz Visoku, reka Rzav protiče kroz kanjone i tesnace i prima mnoštvo izvora i potoka. Sa leve strane u njega se ulivaju Bjelorječka Rijeka, Ljubišnica i Katušnica. S obzirom da je izrazito brdsko-planinsko selo, najviši vrhovi dosežu nadmorsku visinu i preko 1350 m.

Pročitajte više - Visoka

Smeštaji - VisokaIzleti/Ekskurzije - VisokaRent-A-CarVisoka