Ekskurzije

Smederevo

Počeci grada Smedereva, na obodima Šumadije i Panonskog basena, sežu u daleku prošlost. Zna se da su ga naseljavali Tribali Mezi, a nadirali Huni i Avari. Za vreme rimske imperije, u okruženju su postojala dva naselja, zapadno od današnjeg položaja grada, Vincea i Mons Aureus. Za vreme cara Marka Valerija Aurelija Proba, zahvaljujući pogodnom položaju i klimi, smederevski kraj je postao centar za gajenje vinove loze.

Pročitajte više - Smederevo

Smeštaji - SmederevoRent-A-Car - Smederevo


Ekskurzije - Smederevo