Rent-A-Car

Požarevac

Ćerali se hajduk Zmaj despot Vuk i njegov brat Jakšić s turskim junakom Alibegom iz Smedereva, širom Srbije, da se pobiju. Dva puta je Zmaj ranjavao Alibega i dva puta je ovaj izvlačio živu glavu. Na kraju se sakri u neki nepristupačan rit, i kako ga nije mogao naći, Zmaj despot Vuk rit zapali, te Alibeg izgore. A mestu koje je u požaru izgorelo osta’ ime Požarevac. U zagrljaju čak tri reke, Dunava, Velike Morave i Mlave, ispod brda Čačalica i u plodnoj dolini Stiga, izrastao je Požarevac, privredno, administrativno sedište Braničevskog okruga i njegov kulturni centar.

Pročitajte više - Požarevac

Smeštaji - PožarevacIzleti/Ekskurzije - PožarevacRent-A-CarPožarevac