Destinacije :: Šumadija ::

Orašac smeštaj apartmani hoteli vile Srbija 2020

Orašac zauzima posebno značajno mesto u srpskoj istoriji. To je mesto gde su se na Sretenje, 15. februara, 1804. godine, prvi put nakon oko 400 godina vladavine Turaka okupile vođe tadašnje srpske države i hajduci željni da započnu bunu protiv Dahija, a potom i da oteraju Turke sa ovih prostora.

Ovo naselje nalazi se u opštini Aranđelovac i omiljeno je izletište, kako Aranđelovčana, tako i brojnih turista koji uživaju u prelepoj prirodi, plodnosti i istorijski značajnim spomenicima ovog kraja.

Značajna istorijska uloga Orašca

Orašac je, kao istorijsko mesto, posebno značajan, budući da je baš tu, uoči početka I Srpskog ustanka, za vožda odnosno vođu ustanika izabran Đorđe Petrović, kasnije od Turaka prozvan Karađorđe (Crni Đorđe). Kao posledica čvrstih i odlučnih dogovora postignutih toga dana, Turci su relativno brzo isterani iz beogradskog pašaluka, odakle je revolucija otpočela. Na ovom mestu je u čast podizanja Prvog srpskog ustanka podignut spomen – kompleks.

Crkva u Orašcu

Crkva u Orašcu kao deo ovog kompleksa, izgrađena je u periodu između 1868 i 1870. godine. Nije poznato ko ju je projektovao. Spada u manje crkve, skromna je, i jednostavna, sa arhitektonske tačke gledišta, a karakterišu je skladne proporcije. Nad zapadnim delom izgrađen je zvonik na preslicu.

Ikonostas crkve ima izuzetnu umetničku vrednost. Naslikao ju je jedan od najistaknutijih srpskih slikara druge polovine XIX veka, Steva Todorović. Sastoji se od 24 ikone sa predstavama svetitelja i scena iz Novog zaveta. Na severnom pilastru ugrađena je spomen – ploča od belog venčačkog mermera, posvećena borcima, palim u balkanskim ratovima.

Spomen škola

Spomen škola, takođe deo kompleksa, sagrađena je 1932. godine, i spada u jednu od najlepših građevina ove vrste u unutrašnjosti Srbije. Nažalost, arhitekta ovog zdanja nije poznat, međutim jasno je da je u svom radu težio ka obnovi starog srpskog stila. Zidana je od lepo obrađenih granitnih blokova i to sa izuzetnom preciznošću. Iznad ulaznih vrata, na beloj mermernoj ploči uklesan je sledeći tekst:

Narodna škola – spomen na ustanak pod Karađorđem, u Orašcu. Zahvalna Šumadija podiže ovaj dom za spomen i slavu velikom Karađorđu i ostalim mnogozaslužnim precima koji 1804. godine na ovom mestu digoše ustanak i otpočeše veliko delo narodnog oslobođenja i ujedinjenja.

Spomen česma

Deo kompleksa predstavlja i spomen česma, koja se nalazi nedaleko od crkve, na lokaciji Marićevića jaruga. Česma je deo veće celine u vidu podzida sagrađenog od kamenih blokova. Na njoj se takođe nalazi i lik vožda, sa natpisom, koji je oblikovao skulptor Raja Nikolić iz Aranđelovca. Na centralnom delu ovog memorijala nalaze se tri lučno oblikovane mermerne ploče. Na srednjoj je uklesan tekst: Na ovom mestu, 15. februara 1804. godine podignut je I Srpski ustanak. Na levoj i desnoj ploči uklesano je po četiri stiha iz poznate pesme “Početak bune na dahije.”

Marićevića jaruga

Jaruga je okružena prelepom prirodom, raskošnom šumom u čijem hladu se svako može prošetati i, ako ima sreće, posmatrati kako se veverice pentraju na drveće. Inače, nosi baš ovo ime jer je bila deo imanja Karađorđevog saradnika, ali i takmaca za ulogu vožda, Teodosija Marićevića.

Spomenik vožda Karađorđa

Spomenik vožda Karađorđa, visok tri, četiri metra i izrađen od belog venčačkog mermera, koji je izradila vajarka Drinka Radovanović, takođe predstavlja važan deo spomen kompleksa.

U selu Orašac se nalazi i nekoliko starih, kao i, sa etnografskog stanovišta, veoma vrednih kuća i drugih zakonom zaštićenih objekata, koji takođe potiču s početka XIX veka. Takođe, na orašačkom groblju, još uvek se mogu pronaći ostaci grobova ustanika i njihovih potomaka.

Lokacija na mapi

Smeštaji - Orašac
Rent-A-Car - OrašacIzleti/Ekskurzije - Orašac

Drugi gradovi Šumadija