Ekskurzije

Lukovska banja

Lukovska banja je banjsko i klimatsko lečilište, smešteno na istočnim padinama Kopaonika. Nalazi se na visini od 681 metara nadmorske visine i to je ujedno najviša tačka u Srbiji, na kojoj se nalazi neka banja. Okružena je bujnim četinarskim šumama i na širem prostoru unaokolo nema industrijskih objekata, te je stoga i sam boravak u ovoj banji, bez ikakve terapije, lekovit. U okolini ima i livada i pašnjaka, a tu je i reka Štava, u čijoj se dolini nalazi.

Pročitajte više - Lukovska banja

Smeštaji - Lukovska banjaRent-A-Car - Lukovska banja


Ekskurzije - Lukovska banja