Rent-A-Car

Fruška Gora

Fruška gora je usamljena planina u Panonskoj niziji, a veruje se da je nekada bila ostrvo u Panonskom moru. Naziv „Fruška“ potiče od reči Franak što ukazuje da su Franci naseljavali ili kontrolisali ovu oblast pre mnogo vekova. Prema jugu i severu jako je razuđena planinskim i rečnim tokovima, pri čemu se od glavnog uskog grebena pružaju pojedinačni, bočni grebeni, najčešće sa vrlo strmim padinama.

Pročitajte više - Fruška Gora

Smeštaji - Fruška GoraIzleti/Ekskurzije - Fruška Gora


Rent-A-CarFruška Gora