Destinacije :: Srem ::

Fruška Gora smeštaj apartmani hoteli vile Srbija 2020

Fruška gora je usamljena planina u Panonskoj niziji, a veruje se da je nekada bila ostrvo u Panonskom moru. Naziv „Fruška“ potiče od reči Franak što ukazuje da su Franci naseljavali ili kontrolisali ovu oblast pre mnogo vekova.

Nacionalni park Fruška Gora

Prema jugu i severu jako je razuđena planinskim i rečnim tokovima, pri čemu se od glavnog uskog grebena pružaju pojedinačni, bočni grebeni, najčešće sa vrlo strmim padinama. Fruška gora je 1960. godine proglašena Nacionalnim parkom i time je postala prvi nacionalni park u Srbiji. Najviši vrh je Crveni Čot (539m), a ostali značajni vrhovi su Stražilovo (321m), Iriški Venac (451m), Veliki Gradac (471m). Оvо pоdručје је nајvеćе nаlаzištе lipе u Еvrоpi, a izuzеtnu vrеdnоst Fruškе gоrе prеdstаvlјајu i šumе hrаstа, bukvе, grаbа, tоpоlе i vrbе. Takođe, ovde se nа vеlikim pоvršinаmа prostiru vоćnjаci i vinоgrаdi.

Vinska tura

Fruška gora je bogato područje kvalitetnog italijanskog rizlinga, a po nekima čak i njegova pradomovina. Pod tom lozom je više od polovine vinograda na ovoj panonskoj lepotici. Najpoznatija vina ovog kraja su fruškogorski rizling, italijanski rizling, rajnski rizling, župljanka, traminac, buvije, frankovka, plemenka, silvanac zeleni, portugizer i specifični aromatizovani bermet. Ova vina možete probati u jednom od preko 60 podruma privatnih proizvođača koji se nalaze na Fruškoj gori. Takođe, u obližnjim selima Neštin, Banoštor, Erdevik i Irig vas čeka još interesantnih vinskih podruma i vinarija.

Srpska Sveta gora – Fruškogorski manastiri

Frušku goru često nazivaju i srpskom Svetom gorom, jer se na njenom području nalazi veliki broj manastira nastalih u periodu od XII do XVIII veka. Оd 35 izgrаđеnih mаnаstirа dо dаnаs је sаčuvаnо 16, a oni se kао kulturnе i istоriјskе vrеdnоsti nаlаzе pоd zаštitоm UNESCO. Ovi mаnаstiri su krоz istоriјu prеdstаvlјаli simbоl nаciоnаlnоg оtpоrа Srbа Тurskој impеriјi, kao i zаštitnikе vеlikоg nаciоnаlnоg blаgа, оličеnоg u sаkrаlnој umеtnоsti i аrhitеkturi, zatim оčuvаnju duhа i kоlеktivnоg pаmćеnjа nаrоdа. Dаnаs su аktivni slеdеći mаnаstiri: Krušеdоl, Grgeteg, Nоvо Hоpоvо, Stаrо Hоpоvо, Vrdnik (Sremska Ravanica), Jazak, Vеlikа Rеmеtа, Маlа Rеmеtа, Privinа Glаvа, Beočin, Rаkоvаc, Kuvеžеdin i Šišаtоvаc.

Manastir Krušedol

Manastir Krušedol je zadužbina i mauzolej sremskih Brankovića. Osnovao ga je u periodu od 1509. do 1516. godine mitropolit beogradski i sremski Maksim (Đorđe Branković), inače sin slepog despota Stefana Brankovića. Monasi Krušedola su 1690. godine, prilikom Velike seobe Srba, napustili manastir ponevši sa sobom u Sent Andreju njegove dragocenosti. Manastir je posebno stradao 1716. godine prilikom turskog povlačenja iz južne Ugarske.

Današnji izgled datira uglavnom iz vremena obnove manastriara, iz 18. veka. Crkva u okviru manastira je posvećena prazniku Blagoveštenju, a sagrađena je u starom grčkom stilu. Ima popločan pod, kupolu i veoma dobro urađene freske u mozaiku. U crkvi, ispred ikonostasa, nalaze se kivoti u kojima su smešteni ostaci moštiju Brankovića, tj. despota Đorđa Brankovića (monah Maksim) i njegovih roditelja Angeline i despota Stefana Brankovića. U manastirskoj crkvi leže i posmrtni ostaci mnogobrojnih značajnih Srba. Između ostalih ovde su sahranjeni patrijarh Arsenije III Čarnojević, mitropolit Isaija Đaković, patrijarh Arsenije IV Jovanović Šakabenta, vojvoda Stevan Šupljikac, knjeginja Ljubica Obrenović i kralj Milan Obrenović.

Manastir Grgeteg

Manastir Grgeteg je još jedan fruškogorski manastir koji se vezuje za porodicu Branković. Prema predanju ovaj manastir je osnovao Vuk Grgurević, poznatiji kao Zmaj Ognjeni Vuk, sin slepog despota Grgura (hilandarskog monaha Germana). Tačna godina izgradnje manastira se ne zna, ali se pretpostavlja da je podignut između 1459. i 1521. godine, tačnije negde posle pada srpske Despotovine, a pre turskog osvajanja Srema.

Tokom svoje istorije manastir Grgeteg je vrlo često bio utočište za kaluđere koji su pod naletom Turaka bežali iz centralne Srbije. Sadašnja manastirska crkva sa zvonikom potiče iz 1771. godine, a konaci su nastali pet godina kasnije. U isto vreme naručene su od Jakova Orfelina, jednog od najvećih slikara srpskog baroka, ikone za ikonostas. Danas su sačuvane samo dve ikone koje se mogu videti u manastiru Krušedol. Novi ikonostas manastira Grgetag napravio je početkom 20. veka Uroš Predić, jedan od najcenjenijih sprskih slikara u doba realizma.

Manastir Novo Hopovo

Manastir Novo Hopovo, uz Krušedol, smatra se jednim od najznačajnijih fruškogorskih manastira. Osnivač ove drevne svetinje je srpski despot, kasnije episkop i arhiepiskop Đorđe Branković. Posebnu pažnju privlači arhitektura hrama Novo Hopovo, jer je nepoznati graditelj uspeo da objedini tradicionalni moravski stil i elemente evropske i islamske sakralne umetnosti. Centralni deo manastirske Crkve sv. Nikola je oslikao 1608. godine nepoznati umetnik, verovatno školovan na Svetoj Gori. Manastir Novo Hopovo je bio značajno kulturno sedište tadašnje Srbije, a izvesno vreme i sedište episkopije i manastirske škole, u kojoj je boravio Dositej Obradović.

Manastir Staro Hopovo

Manastir Staro Hopovo – na ovom svetom mestu danas je očuvana samo crkva skromnih dimenzija, podignuta 1752. godine. Današnji hram Starog Hopova je malih razmera, ali je verovatno među najlepšim manastirima u Srbiji, zahvaljujući ljupkosti i skladu crkve i predivnog prirodnog okruženja. U poslednjoj obnovi, nakon 2006. godine pored crkve sagrađen je i zvonik, čime je manastirska celina dobila potpuno novi izgled. Veruje se da je i ovaj manastir podigao despot Đorđe Branković (monah Maksim), između 1496. i 1502. godine.

Manastir Vrdnik (Sremska Ravanica)

Manastir Vrdnik (Sremska Ravanica). Prvi podatak o ovom manastiru potiče iz 1589. godine, što znači da je osnovan pre ovog datuma. Godine 1697. u Vrdnik su iz Sent Andreje došli monasi iz manastrira Ravanice, donevši sa sobom i mošti kneza Lazara. One su ovde čuvane u periodu od 1697. do 1942. godine, da bi početkom Drugog svetskog rata bile prenete u Sabornu crkvu u Beograd. Tek 1989. godine (na 600 godina od Kosovske bitke) vraćene su u manastir Ravanicu, odakle su krenule na svoj viševekovni put, gde konačno počivaju.

Originalna crkva manastira Vrdnik je zidana od kamena i opeke, a izgradnja današnje crkve je započeta početkom 19. veka. Ova velika građevina, sa malim kubetom, građena u klasicističkom stilu i vrlo je prostrane i svetle unutrašnjosti. U manastiru Vrdnik se nalazila i čuvena Pohvala knezu Lazaru, koju je 1402. godine, posle Kosovske bitke, zlatnim nitima izvezla monahinja Jefimija.

Manastir Jazak

Prvobitni manastir Jazak osnovao je despot Jovan Branković krajem 15. veka koji je u vreme vladavine Marije Terezije napušten. Njegova crkva je bila posvećena Vavedenju, a ostaci se mogu videti nedaleko od današnje crkve. Novi manastir je podignut u periodu od 1736. do 1759. godine, kada su ovde prenete mošti srpskog cara Uroša. Živopisni ikonostas nove crkve manastira Jazaka je delo najvećeg srpskog slikara sa početka baroknog perioda, Dimitrija Bačevića i predstavlja jedinstvo tradicionalnog kasno-vizantijskog slikarstva i modernih uticaja sa Zapada. Ikonostas ima ukupno 58 ikona podeljenih u pet zona, urađen je u baroknom stilu, tako da na ikonama dolaze do izražaja prikazi pejzaža u pozadini.

Manastir Velika Remeta

Manastir Velika Remeta je osnovan po svoj prilici u 15. veku, ali nije sa sigurnošću poznato ko ga je osnovao. Po predanju, podigao ga je kralj Dragutin kada je u lovu pao sa konja, ostao trajno hrom i morao da preda vlast svom bratu Milutinu. Prema zvaničnim podacima Velika Remeta se prvi put pominje 1562. godine. Kompleks je spaljen za vreme Drugog svetskog rata (1943. godine), a obnovljen 1982. godine.

Nalazi se u istočnom delu Fruške gore, udaljen svega 5-6 km od puta Beograd – Novi Sad, pa je lako dostupan vernicima i drugim posetiocima. Manastir je posvećen svetom Dimitriju, a u njegovom sastavu se nalazi i crkva posvećena ovom svecu. U okviru manastira se nalaze i dve kapele – svetog Jovana Krstitelja iz 18. veka i Uspenija Presvete Bogorodice iz 1970. godine.

Manastir Mala Remeta

Manastir Mala Remeta je po predanju kralj Dragutin (kralj: 1272 – 1281) poklonio manastiru Rača, kao metoh. Stara crkva ovog manastira nije očuvana, a nova je podignuta 1739. godine. Crkva je posvećena Bogorodičinom pokrovu, malih je dimenzija, ali svrstava se u red najlepših fruškogorskih hramova. Crkva je zidana od kamena sivkasto-plavkaste boje i tesanih dekoracija. Danas je ovo aktivan ženski manastir.

Manastira Privina Glava

Osnivanje manastira Privina Glava vezuje se za izvesnog Pribu ili Privu, koji ga je navodno podigao još u 12. veku. Pouzdani podaci o ovom manastiru potiču tek iz sredine 16. veka. Inače, manastir je stradao za vreme austrijsko-turskih ratova (1688. godine), a izgradnja nove crkve je započeta 1741. godine i trajala je gotovo dve decenije. Ova najstarija sačuvana Saborna crkva, posvećena je arhanđelima Mihailu i Gavrilu. Privina Glava je najzapadnije smešten manastir od svih fruškogorskih manastira.

Manastir Beočin

Prvi pouzdan pomen manastira Beočin je iz 1587. godine. Kao i kod većine fruškogorskih manastira i osnivač ovog manastira je nepoznat. O načinu kako je manastir dobio ime postoji priča arhimandrita Firmilijana. On tvrdi da su ga osnovali račanski monasi i da su ga nazvali Beočinom jer je bio “čin, belo, lepo delo”. Crkva nije bila velika, ali su joj zidovi izgleda bili masivni. Izrađena od kamena i sa obaveznim kubetom. Manastirski kompleks danas čine crkva, južno i zapadno krilo konaka i ogradni zidovi sa zapada i severa. Tu je i lep park u kome se nalazi mala kapela posvećena Svetom Đorđu iz 1905 godine. Manastir je ženski. Inače, dragocenosti iz manstira Beočin, čuvaju se danas u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu.

Manastir Rаkоvаc

Manastir Rаkоvаc se prvi put pominje u prvom popisu Srema iz 1546. godine. Osnovao ga je po svemu sudeći veliki komornik despota Jovana Brankovića, Raka Milošević krajem 15. veka. Inače, manastirska crkva posvećena je Svetom Kozmi i Damjanu. Početkom 18. veka bio je aktivan prepisivački centar, pa je ovde bio prepisan i Dušanov zakonik. Takom Drugog svetskog rata crkva i zvonik su bili minirani. Devedesetih godina prošlog veka, počelo je obnavljanje manastirske crkve, a od 2003. godine i obnavljanje konaka.

Manastir Kuveždin

Na jugozapadnim obroncima Fruške gore, u dolini Jaroškog potoka, nalaze se ostaci manastira Kuveždin sa crkvom posvećenom sv. Savi, nastradalog za vreme II svetskog rata. Prema legendi, osnovao ga je 1520. poslednji srpski despot Stefan Štiljanović. Prvi put se pominje u turskom defteru iz 1566/67. godine kao manastir sveti Sava. Godine 1803. podignut je i današnji zvonik.

Manastir Šišаtоvаc

Manastir Šišаtоvаc je po mnogo čemu osoben. Najpre po tome što se, za razliku od mnogih drugih fruškogorskih manastira, sasvim sigurno zna kako je i kada nastao. Njega su 1520. godine osnovali iguman Žiče, Teofilio, sa monasima Ilarionom i Visarionom. Napustivši Žiču, oni su došli u Srem i na mestu nekadašnje Crkve sv. Nikole podigli novu crkvu posvećenu Rođenju Bogorodice. Sadašnja crkva nastala je u periodu od 1758. – 1778. godine, trudom vršačkog episkopa Vićentija Popovića, a uz nju i zvonik koji je teško stradao tokom Drugog svetskog rata. Kompletna crkva odiše barokom, a prozori su rađeni u gotskom stilu što je jedinstven primer kod fruškogorskih manastira.

Manastir Šišatovac je bio centar kako duhovnosti tako i kulturnih dešavanja. Ovde je dugo boravio arhimandrit Lukijan Mušicki, a gosti manastira su bili i Vuk Karadžić i Filip Višnjić, pa su ovde i nastala mnoga dela srpske narodne književnosti. Po legendi, Nikola Tesla se izlečio od kolere zahvaljujući svetoj Bogorodičinoj vodi iz Šišatovca, pa je u tu čast plan da se u narednom periodu u porti manastira izgradi kopija njegove kuće iz Smiljana. Inače, prvobitni naziv ovog manastira bio je Remetica (po reci Remeti koja protiče pored), a ime Šištatovac je dobio tek nakon izgradnje novog kompleksa.

Fruška gora – Veliki park prirode i šetalište

Može se reći da je Fruška gora samo po sebi jedno veliko izletište, jer gde god da se krene ima nešto što ostavlja bez reči i gde se može odmoriti i uživati u prirodnim lepotama ove planine. Međutim od izlеtištа kоја sе urеđuјu, znаčајniја su: Čоrtаnоvаčkа šumа, Strаžilоvо, Pаrtizаnski put, Iriški vеnаc, Hоpоvо, Glаvicа, Pоpоvicа, Zmајеvаc, Lеtеnkа, Hајdučki brеg, Аndrеvlје, Теstеrа, Cigаnski lоgоr, Lеžimir, Rоhаlј bаzе, Lipоvаčа i dr.

Na svim ovim izletištima stvoreni su uslovi za jednodnevni boravak u šumi, šumskim proplancima i na livadama pa se izletnicima pruža mogućnost za aktivan i pasivan odmor. Pešačke staze su kružne i moguće je birati severnu i južnu rutu svake staze. Staze su prilagođene i za rekreativce i za sportiste, od nekoliko kilometara do 111 km (fruškogorski ultra maraton plus), sa visinskim razlikama od 300 do 500 m.

Izletište Stražilovo

Stražilovo se nalazi na samo 4 km od Sremskih Karlovaca, jedno je od najpopularnijih izletišta na Fruškoj Gori. Pored prirodnih lepota, popularnosti ovog izletišta doprineo je i Branko Radičević, čiji grob i spomenik se nalaze na vrhu brda. Spomenik je podignut 1883. godine. Do spomenika vodi uređena planinarska staza i stiže se za 20-ak minuta. U spomenik (koji je inače trenutno u jako lošem stanju), ugrađeno je 8 kamenih blokova iz svih srpskih zemalja (Lovćen, Fruška Gora, Dinara, Avala…). Na samom spomeniku su uklesane reči: “Mnogo teo, mnogo započeo, čas umrli njega je pomeo.”

Iriški vеnac

Najlepša mesta Fruške gore su svakako vidikovci, kojih ima više zbog prirode terena. Sа Iriškоg vеncа sе vidi pоlа Bаčkе, Аvаlа i Cеr. Tu se može sagledati veličanstvo panonske nizije. Na Iriškom vencu se nalazi spomenik „Sloboda“, podugnut 1951. godine, u znak sećanja na borce Narodnooslobodilačke borbe. Spomenik je visok 40 metara, a u njegovom podnožju je bareljef koji prikazuje scene iz Drugog svetskog rata, od ulaska okupatora pa sve do oslobođenja. Spomenik se vidi iz Novog Sada i drugih mesta Bačke.

Rakovačka pećina Fruska Gora

Ovo je kop iz kog je (davno) vađen kamen, verovatno za izgradnju manastira. Dvorana je visoka oko 3-4 metara, ulaz je širok nekoliko desetina metara, i isto toliko se prostire u dubinu. Nalazi se na kosom terenu. Svod drže kameni ‘stubovi’, ostavljeni prilikom kopanja. Na mnogim mestima su vidljivi tragovi kamenih blokova koji su odatle vađeni.

Rakovačka „pećina“ ili stari kamenolom Beli Majdan nalazi se pored manastira Rakovac (koji je i napravljen od tog kamena). Dosta je lako pronaći pećinu jer postoje znakovi koji vode do nje. Kruži legenda da se u njoj krije i živi pećinski čovek Veliki Sremac Baća, čak su snimljene i neke reportaže o njemu, ali nema pouzdanih dokaza da ga je neko video.

Orlovo bojište

Nekadašnji kamenolom već godinama služi šetačima sa Popovice kao najlepši vidikovac na vojvođanskoj planini. Predviđeno je da se na ovom atraktivnom prostoru izgradi planinarski dom i penjalište za free climbing, koje će služiti za obuku alpinista. Ovo nije jedini planinski kop koji će biti uređen, već će mašine posetiti i kopove u Starom Rakovcu, Kozjem brdu, Ležimiru, Perinoj pećini i Paragovu, gde je planirana izgradnja terena za ekstremne sportove.

Ledinačko jezero (danas više ne postoji)

Ledinačko jezero je nastalo 1999. godine za vreme NATO bombardovanja kao posledica prestanka rada pumpi u napuštenom kamenolomu Srebro, nakon čega su podzemne vode, kao i vode iz dve rečice, Lukinog sveca i Srebrnog potoka, počele da pune kamenolom vodom. Voda na površini je bila zelena i čista, a zbog stalnog dotoka vode hladna tokom letnjih meseci. Oni koji su iskusili kupanje u ovom jezeru kažu da je prava čarolija.

Usled bogatstva vode mineralima, kupač prosto oseća veću gustinu vode, koja je slična kupanju u moru, pa omogućuje lakše održavanje na vodi. Ova prirodna oaza je nažalost ispražnjena leta 2009. godine, a narednih 8 do 10 godina će se eksploatisati kamen iz kamenoloma u kom je jezero nastalo. Nakon toga se planira ponovno upumpavanje vode, a jezero bi trebalo da predstavlja novi centar budućeg parka prirode, u čijem sklopu će se nalaziti izletište, plaža, sportski tereni i staze za šetnju i biciklizam.

Lоvištе Nаciоnаlnоg pаrkа Fruškа gоrа

Područje Fruške gore je idealno za lov i ribolov. Lоvištе Nаciоnаlnоg pаrkа Fruškа gоrа оbuhvаtа pоvršinu оd 22.420 hа i sаstојi sе оd zаtvоrеnоg (rеzеrvаt Vоrоvо) i оtvоrеnоg dеlа. Nа pоdručјu Nаciоnаlnоg pаrkа Fruškа gоrа nаlаzе sе tri vеštаčkе аkumulаciona jezera. “Sоt” kоd nаsеlја Sоt (22 hа) kоја је dеlоm u оkružеnju šumе lоvnоg rеzеrvаtа Vоrоvо, “Bruје” kоd nаsеlја Еrdеvik (15 hа) čiја vоdа dеlоm pоtičе оd izdаni tеrmаlnе vоdе 200 m оd аkumulаciје i “Моhаrаč” (60 hа), tаkоđе kоd nаsеlја Еrdеvik.

Putevi vina na Fruškoj gori

Vinogradarstvo u Sremu je jedno od najstarijih u Evropi. Čokot je izdanak blagorodne zemlje na bregovima Fruške gore već 1700 godina, kada je prvu lozu na njima zasadio rimski car Probus iz drevnog Sirmijuma. Dolaskom Turaka vinogradarstvo u Sremu je skoro uništeno.

Postepeno se obnavlja i pun procvat dostiže u vreme austro-ugarske vladavine. Čokot je bio i ostao stožer života mnogih karlovačkih naraštaja, a karlovačko vino je blistalo širom Evrope, uvek gospodstveno i otmeno, među najboljima. Tokom nekoliko vekova Karlovci su smatrani za srpsku prestonicu vina. Fruškogorska vina izvožena su još u 15. veku u Češku i Poljsku.

Književnik i član Bečke akademije nauka Zaharije Orfelin je 1783. u Beču štampao “Iskusni podrumar”, a Prokopije Bolić, arhimandrit manastira Rakovac na Fruškoj gori, štampao je u Budimu 1816. prvi vinogradarski priručnik pod nazivom “Soveršenvinodelac”. Ovo su najstariji radovi na našem jeziku u Vojvodini o vinogradarstvu i vinarstvu.

Autentično vino ovog kraja je bermet, koje su trgovci još pre 150 godina izvozili u SAD, a prema nekim podacima bermet se nalazio i na vinskoj karti “Titanika”. To je posebno likersko vino, koje liči na italijanski vermut, ali se proizvodi na drugi način, maceracijom više od 20 različitih trava i začina.

Lokacija na mapi

Smeštaji - Fruška Gora
Rent-A-Car - Fruška GoraIzleti/Ekskurzije - Fruška Gora
Drugi gradovi Srem