Destinacije :: Banat ::

Deliblatska peščara smeštaj apartmani hoteli vile Srbija 2019

Da je kojim slučajem kultni film Gospodar Prstenova sniman kod nas, jedna od verovatnih lokacija za Hobiton, selo gde žive hobiti, čije su kuće smeštene unutar blagih brdašca, sasvim sigurno bi bila Deliblatska peščara.

Najveća evropska kontinentalna peščara

Ova najveća evropska kontinentalna peščara prostire se na površini od skoro 35.000ha, a nalazi se na jugoistoku Vojvodine, u južnom Banatu, na teritoriji pet opština: Kovin, Vršac, Bela Crkva, Alibunar i Pančevo. Budući da predstavlja jedinstven prirodni fenomen u čitavoj Evropi, te neobičnu kombinaciju peska, stepe, šume i močvarne vegetacije, izuzetnu u Panonskoj niziji, proglašena je specijalnim rezervatom prirode, i pod zaštitom je UNESCO. U okviru njenih granica se nalaze dva stroga rezervata, 16 rezervata genetskog fonda i šest spomenika prirode.

Kako je nastala Deliblatska peščara

Deliblatska peščara je dugačka 35km, a široka od 9 do 12 km. Njen nastanak se vezuje za ledeno doba, tokom kojeg su se nataložile moćne naslage silikatno-karbonatnog peska, iz plavina banatskih reka i nanosa Dunava. U periodu koji je usledeo, vetar Košava, na prethodno formiranom lesnom platou oblikovao je izražen dinski reljef.

Dine žutog i sivog peska prostiru se jugoistočno – severozapadno, kao i cela peščara. Najviše vrhove predstavljaju vrh Pluc, na 192 metara nadmorske visine i Crni vrh, na 189 metara.

Nevezani pesak Deliblatske peščare nekada je predstavljao veliki problem, budući da ga je severni vetar razvejavao širom Panonske nizije. Zbog njenih specifičnosti, često je nazivaju Evropskom Saharom. Plansko pošumljavanje otpočeto za vreme vladavine Marije Terezije, doprinelo je bogatoj vegetaciji koja je povezala mase živog peska.

Deliblatska peščana je neponovljiv prirodni mozaik

Deliblatska peščara je specifično stanište, sa posebnim ekološkim uslovima, koji pre svega pogoduju peščarskim i stepskim vrstama, najzastupljenijih na ovim prostorima. No, niko ko razmatra mogućnost da poseti ove predele, ne treba da bude u zabludi, da su oni monotoni. Naprotiv, pored stepskih zajednica, stvarajući neponovljiv prirodni mozaik, smenjuju se i šumske, močvarne, te vodene zajednice.

Između pašnjaka koji su nekada bili sastavni deo peščare, između Devojačkog bunara i Rošijane, nalazi se lokalitet Korn. Na ovom području, koje je nastalo i održava se uz pomoć ispaše i kosidbe preovladava biljna vrsta vijuk. Tu su i zaštićene vrste, neke od blizu 1000 vrsta koje sačinjavaju stepski biljni habitat: velika sasa, stepski božur, šerpet, mrazovac, bademić i druge. U blizini se nalazi jedino mikro stanište banatskog božura u Srbiji.

Šumske zajednice hrasta i lipe, na lokalitetu Dumača, predstavljaju poslednje ostatke stepsko-šumsih zajednica na lesu, na jugu Panonske nizije.

Specijalni rezervat prirode Deliblatska peščara

Godine 1912. stavljeni su pod zaštitu najznačajniji predeli centralne peščare, Rošijana i Crni vrh, kao prirodni spomenici, stoga što predstavljaju celine očuvanih iskonskih karakterističnih elemenata vegetacije ovog prirodnog rezervata. Slikovit predeo izvanredne lepote sačinjavaju šume virgilijskog hrasta, lipe i topola, koje se smenjuju sa žbunjem kao što je kleka, ruja, glog i raznim vrstama trave. Najznačajnije biljne vrste su zaštićene prirodne retkosti, kao što su ovčije runo i sve vrste orhideja, dok se zdravac obično nalazi na rubovima šuma.

Brojni pašnjaci su zaštitni znak Deliblatske peščare

Na području Deliblatske peščare, u blizini Dunava, prostiru se pašnjaci i priobalja, kao što su Advokatske livade i Stevanova ravnica, plićaci: Đurica, Labudovo okno i Dubovački rit i ade Čibuklija i Žilova. Ovi predeli nesvakidašnje lepote i značaja, predstavljaju ostatke očuvanih zajednica stepa, šuma vrba i topola, močvara i voda južne Panonije. Posebno su važne pojedine retke i zaštićene biljne vrste, kao što su beli i žuti lokvanj, vodeni orašak, uz beskoljenke i ruzmarinolisne vrbe.

Bogati životinjski svet Deliblatske peščare

Životinjski svet Deliblatske peščare odlikuju peščarski insekti kao što su pustinjski mravi i retka vrsta, mravlji lav. Stepske ptice koje su se nastanile u peščari su banatski soko i orao krstaš, a druge vrste, od kojih neke naseljavaju isključivo ovo područje u Srbiji su stepski skočimiš, tekunica, slepo kuče, stepski tvor i druge.

Deo peščare koji obuhvata ritove i ade na Dunavu značajan je zbog svog bogatog ribljeg fonda i mrestilišta koja uslovljavaju gnezdilišta mnogih močvarnih vrsta ptica, čija su staništa ugrožena, od kojih su neke mala bela čaplja, žuta čaplja, ibis i lasta bregunica. Mali kormoran, globalno ugrožena vrsta u Srbiji, tu ima jedino stabilno gnezdilište. Pored sisara koji tipično naseljavaju šumske predele Deliblatske peščare, kao što su divlja svinja, srna, jelen, lisica, specifičnost rezervata je i stalna populacija vuka, jedino mesto u Vojvodini koje nastanjuje ova ugrožena vrsta.

Vazdušna banja Devojački Bunar

Parkovski uređeno uzvišenje najlepšeg i najpitomijeg dela specijalnog prirodnog rezervata je vazdušna banja Devojački Bunar, vikend naselje u opštini Alibunar. Pored više turističkih objekata, pansiona i restorana, postoje i dva otvorena bazena. Sadržaj izletišta upotpunjen je stazama za šetnju, trim stazama, rukometnim terenom, i terenom za veliki i mali fudbal. Za najmlađe je izgrađeno namensko igralište.

Edukativni centar „Čardak“

Edukativni centar „Čardak“ okružen je brojnim obeleženim stazama, sa informativnim tablama, odmorištima i osmatračnicama, koje upotpunjuju boravak u prirodi, kako posetiocima i ljubiteljima zdravog života i netaknute prirode, tako i đacima, studentima i stručnjacima bioloških nauka. Ovde će moći da dobiju informacije i odgovore na pitanja, te da potraže pomoć, uzmu propagandni materijal i kupe autentične suvenire. Ovi predeli su naročito zanimljivi biciklistima, koje, uz adekvatnu pripremu i opremu očekuje nezaboravna avantura.

Lokacija na mapi

Smeštaji - Deliblatska peščara
Rent-A-Car - Deliblatska peščaraIzleti/Ekskurzije - Deliblatska peščara

Drugi gradovi Banat