Rent-A-Car

Bečej

U zelenoj ravnici, među vojvođanskim poljima, na desnoj obali Tise nalazi se jedan od najstarijih gradova na ovim prostorima – Bečej. On je danas administrativni, obrazovni i kulturni centar ovog dela Vojvodine. Sa svojim izuzetno pogodnim geografskim položajem, obiljem termalnih voda, ali i drumskih i plovnih puteva, ne iznenađuje njegova duga i bogata istorija i kulturna baština. Na osnovu dosadašnjih istraživanja, stručanjaci sa sigurnošću mogu da tvrde da se na prostoru današnjeg grada nalazilo neselje čak 5.000 godina p.n.e., u periodu starijeg neolita, kao i da se život odvijao i razvijao u kontinuitetu sve do dana današnjeg.

Pročitajte više - Bečej

Smeštaji - BečejIzleti/Ekskurzije - BečejRent-A-CarBečej